Mliečna dráha a protisvit z Atacamy

24. septembra 2022

Užite si úžasnú tmavú južnú nočnú oblohu z Čile. Najjasnejšia časť snímky je jadro našej Galaxie – Mliečnej dráhy – obklopené jasnými hviezdami a vodíkovými hmlovinami. V ľavom hornom rohu je slabá časť zodiakálneho svetla nazývaná protisvit. Vpravo hore – dve jasné hviezdy Rigil a Hadar zo súhvezdia Kentaurus.

Category: HaRGB panorama
Place: Atacama, Chile
Equipment: Canon 6D mod, Sigma Art 50mm, SW Star adventurer

Nové blogy

Hĺbka noci

Počas bezmesačných nocí sa hlboko v gréckych horách ukrývajú skutočné poklady nočného neba. Tmavá obloha posiata tisíckami hviezd, pretkaná Mliečnou

Čítaj viac