Mliečna dráha a protisvit z Atacamy

24. septembra 2022

Užite si úžasnú tmavú južnú nočnú oblohu z Čile. Najjasnejšia časť snímky je jadro našej Galaxie – Mliečnej dráhy – obklopené jasnými hviezdami a vodíkovými hmlovinami. V ľavom hornom rohu je slabá časť zodiakálneho svetla nazývaná protisvit. Vpravo hore – dve jasné hviezdy Rigil a Hadar zo súhvezdia Kentaurus.

Category: HaRGB panorama
Place: Atacama, Chile
Equipment: Canon 6D mod, Sigma Art 50mm, SW Star adventurer

Nové blogy

Labuť nad Tatrami

Známe zoskupenie jasných hviezd tvorí krásne súhvezdie s názvom Labuť. Tá najjasnejšia – Deneb je obkolesená emisnými hmlovinami svietiacimi červenou

Čítaj viac

Letná noc plná hviezd

Táto podmanivá scenéria z Parku tmavej oblohy Veľká Fatra bola zachytená počas môjho workshopu. Vynikajúce podmienky, krásna nočná obloha posiata

Čítaj viac