Mliečna dráha a protisvit z Atacamy

24. septembra 2022

Užite si úžasnú tmavú južnú nočnú oblohu z Čile. Najjasnejšia časť snímky je jadro našej Galaxie – Mliečnej dráhy – obklopené jasnými hviezdami a vodíkovými hmlovinami. V ľavom hornom rohu je slabá časť zodiakálneho svetla nazývaná protisvit. Vpravo hore – dve jasné hviezdy Rigil a Hadar zo súhvezdia Kentaurus.

Category: HaRGB panorama
Place: Atacama, Chile
Equipment: Canon 6D mod, Sigma Art 50mm, SW Star adventurer

Nové blogy

Tieň Mauna Kea, Havaj

Slnko vrhá tieň vrcholu Maunakea na pozadie mrakov na Havaji Kredit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/ T. Slovinský ODKAZ: https://noirlab.edu/public/images/6V7A4846-CC/

Čítaj viac