Mliečna dráha a protisvit z Atacamy

24. septembra 2022

Užite si úžasnú tmavú južnú nočnú oblohu z Čile. Najjasnejšia časť snímky je jadro našej Galaxie – Mliečnej dráhy – obklopené jasnými hviezdami a vodíkovými hmlovinami. V ľavom hornom rohu je slabá časť zodiakálneho svetla nazývaná protisvit. Vpravo hore – dve jasné hviezdy Rigil a Hadar zo súhvezdia Kentaurus.

Category: HaRGB panorama
Place: Atacama, Chile
Equipment: Canon 6D mod, Sigma Art 50mm, SW Star adventurer

Nové blogy

Južná nebeská skala

Na najsuchšom mieste „matičky“ Zeme, čílskej púšti Atacama, leží množstvo zaujímavých skalných útvarov. Je to miesto, kde sa môžete doslova

Čítaj viac