Recenzie

M. Sc. Adrien Mauduit

“Tomášovú prácu mám skutočne rád a myslím, že je dosť podcenená. Jeho tvorba ma častokrát inšpiruje. Môžem pokojne prehlásiť, že niektoré jeho fotografie patria medzi tie najlepšie vo svete astrofotografie z hľadiska spracovania a kompozície.”

-Fotograf, kameraman, koordinátor výučby a komunikácie vizuálnej vedy, autor článkov

Bc. Peter Horálek

”Tomáše Slovinského považuji za jednoho z nejtalentovanejších astrofotografů a popularizátorů astronomie nejen na Slovensku, v Evropě, ale bez přehánění na celém světě. Jeho fotky sú revolučné, fyzikalne korektné a majú veľký vzdelávací dopad”

-Astrofotograf, astronóm, ESO ambasádor, viacnásobne ocenený NASA a ESO

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.

”Tomáš je veľmi šikovným a zanieteným fotografom a pozorovateľom oblohy. Jeho snímky sú originálne a autentické, odráža sa v nich nadšenie a talent fotografa. Obdivuhodné je najmä jeho rýchle napredovanie a zápal, s akým sa vydáva na každú foto-expedíciu.“

-Astronóm, popularizátor astronómie, autor článkov, zakladateľ a prevádzkovateľ planetária

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD

“Záujem o vedu väčšinou začína úžasom nad prírodnými javmi. Tomášove fotografie prinášajú presne tento úžas z nočnej oblohy a vesmíru. Po ich zhliadnutí človek dostáva chuť porozumieť javom, ktoré sú na jeho fotkách zachytené, no voľným okom by si ich nikdy nevšimol. Takto robí Tomáš svojím talentom službu nielen širokej verejnosti, ale aj vedeckej komunite.”

-Astrofyzik, SPACE::LAB - Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV